Wypożyczenie indywidualne

Bogactwem Beskidu Niskiego jest rozległość terenu i liczba odrębnych, różniących się od siebie dolin, nie tylko głównych rzek – bo tych jest sześć: od wschodu – Biała, Ropa, Wisłoka, Jasiołka, Wisłok i Osława, ale grubo ponad stu dolin położonych wokół równie licznych dopływów głównych rzek Beskidu Niskiego.

Etnograficznie i kulturowo to obszar kiedyś licznie zamieszkany przez Łemków – polską grupę etnograficzną – wraz z Polakami, Żydami i Ukraińcami. Zagadnienia etnograficzne w Beskidzie Niskim są niezwykle skomplikowane i ciekawe a wciąż żywym dziedzictwem kulturowym tego obszaru jest kilkadziesiąt obiektów cerkiewnych (tyle pozostało a znacznie więcej zostało zniszczonych bądź opuszczonych czy rozebranych).

Niezwykle interesująca jest też historia militarna Beskidu Niskiego: od konfederacji Barskiej po II wojnę światową. W tym kilkaset cmentarzy pobudowanych tutaj – w swoistym stylu architektonicznym – po jednej z największych kampanii militarnych w dziejach – operacji gorlickiej.

Wyobraź sobie, że jeszcze przed 80-oma laty wszystkie te doliny górskie, położone na wysokości od 400 – 700 m.n.p.m., w liczbie ponad stu, były gęsto zasiedlone, sąsiednie wioski znajdowały się dość blisko siebie a mieszkańcy używali dróg, biegnących wzdłuż górskich potoków a czasem i po wododziałach, wierchami – do komunikacji. Głównie konno i pieszo. Z reguły na południu, w terenach wyżej położonych – przy granicy ze Słowacją – znajdowały się wioski łemkowskie a bardziej na północ – miasteczka z ludnością polską, żydowską i łemkowską.

Dzisiaj tamtych mieszkańców prawie tutaj nie ma. Pozostało niezwykłe dziedzictwo kulturowe oraz bogata sieć dróg i ponownie rozgościła się tutaj przyroda, reprezentowana przez wszystkich najważniejszych przedstawicieli polskiej i karpackiej fauny, oraz wyjątkowe, bukowo-jodłowe, lasy puszczy karpackiej.

Lasy produkcyjne Beskidu Niskiego, oferujące największą bioróżnorodność (w efekcie planowej i przemyślanej gospodarki)  oraz sieć zakładowych dróg leśnych, wolnych od ruchu pojazdów mechanicznych (w tym nielegalnego ruchu quadów i motocykli) – za to dostępnych dla ruchu rowerowego, oferują niezwykłe możliwości organizowania naprawdę ambitnych wypraw rowerowych, zarówno na rowerach MTB jak i MTB-E.

Będziesz w terenie zupełnie sam lub sam, z grupą, za którą wziąłeś odpowiedzialność – pamiętaj o zapisach zawartych w Regulaminie Mobilnej Wypożyczalni Rowerów.

Swoboda i sielskość? Tak – ale kierowanie grupą (nawet tylko sobą) to przede wszystkim Twój obowiązek.

Uwaga:

Zasadą wypożyczenia indywidualnego jest zaufanie pomiędzy Klientem a Wypożyczalnią. Dlatego gdy pierwszy raz jesteś naszym Klientem, prosimy Cię o przedstawienie osoby nam znanej, która wprowadzi Cię do grona Klubowiczów Mobilnej Wypożyczalni Rowerów (patrz Regulamin Mobilnej Wypożyczalni Rowerów, par. … pkt … ).